Kontakt: 0903 403 418, 0903 460 406

Názov firmy: ELPOS-mont s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Košolná 51
919 01 Košolná

Konatelia spoločnosti:
Peter Smolek           

Michal Sloboda                   


Telefón: +421 33 55 01 566
Fax: +421 33 55 01 566                 e-mail: elposmont@mail.t-com.sk,                                                                                             elposmont51@gmail.com

 

Fakturačné  údaje:
IČO: 36 260 185
DIČ:2021808965
IČ DPH: SK2021808965

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v ..Trnave.., oddiel .14799/T.. vložka číslo...